Uw identiteitsbewijs graag!

Uw identiteitsbewijs graag!

Johannes 10 : 24 – 28
Jezus vertelt wie hij is
24De Joden kwamen om hem heen staan, en zeiden: ‘Hoe lang houdt u ons nog in spanning? Vertel ons eerlijk of u de Messias bent!’
25Jezus zei: ‘Dat heb ik jullie al verteld, maar jullie geloven mij niet. Kijk naar alle wonderen die ik doe namens mijn Vader. Dan weet je dat ik het ben. 26Maar jullie geloven dat niet, omdat jullie niet bij mij horen.
27De mensen die bij mij horen, luisteren wel naar mij. Ik ken hen, en zij volgen mij. 28Ik zorg ervoor dat ze gered worden, ik geef hun het eeuwige leven. En niemand kan hen bij mij weghalen.

Sinds 1994 moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als bevoegde ambtenaren je daarom vragen.
Je kunt wel zeggen dat je Hendrine bent, bewijs het maar.

In de Bijbelboek Johannes staat veel over wie Jezus is. Hij zegt zelf ‘Ik ben…’.
Jezus krijgt ook de vraag: ‘Bent U werkelijk……?’.
Of mensen willen weten ‘Wie is die Jezus toch?’.
Als Jezus zijn werk op aarde begint dan zegt de satan: ‘ALS.. U de Zoon van God bent….’.
De identiteit van Jezus is niet een bewijs op papier met een plastic laagje en ook niet dat hij wonderen doet.
In Johannes lezen we dat Jezus zichzelf bekend maakt.
‘Ik ben het brood des levens’ (6:35)
‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12)
‘Ik ben de deur der schapen’ (10:7)
‘Ik ben de goede herder’ (10:11)
‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11:25)
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6)
‘Ik ben de ware wijnstok’ (15:1)

Deze uitspraken laten de functies van Jezus zien.
Brood Hij onderhoudt de mensen
Licht Hij verlicht hun levensweg
Deur Hij verleent hen toegang
Herder Hij draagt zorg voor hen
Opstanding Hij schenkt hen leven
Weg/waarheid/leven Hij leidt hen in de juiste richting
Wijnstok Hij maakt hen productief

Ook vandaag horen we de vragen nog steeds klinken: ‘Als er een God is waarom laat hij dan al die narigheid gebeuren in de wereld? Er zal heus wel iets zijn maar niet een God die alles regelt’.
Als iemand verteld dat hij/zij een wonder heeft meegemaakt dan wordt het in twijfel getrokken en toegeschreven aan toeval of inbeelding.

Dat God niet alles regelt daar ben ik het mee eens.
God heeft in het paradijs alles mooi gemaakt en Hij zei: ‘Het is ZEER goed’.
God heeft het milieu niet verontreinigd met reizen, geen plastic soep in de oceanen geschapen. Dat is niet God zijn keuze. Zou het ook kunnen dat wij zelf door eigen keuzes in de narigheid zitten?
Eigenlijk is het heel bizar dat we aan God vragen of hij ziekte en oorlogen wil wegnemen. We zeggen eigenlijk tegen God: ‘Here, U hebt de aarde mooi gemaakt, wilt u alles waarmee wij de aarde verpesten weer even herstellen?’.

Ik kan me wel voorstellen dat Jezus soms zo kribbig reageerde. Hij wil het beste voor ons maar wij maken er een zootje van.

In Mattheus 16 : 13 – 17 lezen we het volgende:
Wie is Jezus?
13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

Jezus wil zichzelf niet bewijzen wie Hij is. Hij wil dat we in Hem gelóven!
Geloven is de omgekeerde wereld. Wij willen wonderen zien en misschien gaan we dan geloven.
Eerst geloven. Dan kan Jezus laten zien dat Hij veel van ons houdt. Dan gaan we merken dat Hij het beste met ons voor heeft. Jezus komt graag bij jou op bezoek, zonder ID-bewijs. Dat heeft Hij niet nodig. Hij wil namelijk met Zijn Geest in ons hart wonen.

Je ID bewijs is niet wie je bent. Het is een papiertje, geplastificeerd waarop een afbeelding van jou staat met wat gegevens óver jou.

In Mattheus 16 lezen we dat Petrus zegt: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’.
Ik leer hiervan dat degene die veel met Jezus optrekken gaan zien én geloven omdat ze Jezus hebben leren kennen. Ik leer Jezus kennen als ik de Bijbel lees.
Zijn identiteitsbewijs is de Bijbel!