Psalm 10

Psalm 10

Psalm 10 : 14 Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.

In de verzen 1 t/m 13 vers klinkt één grote klacht naar God. Een klacht in pittige woorden. Sterker nog het klinkt als een aanklacht. Als ik het in mijn eigen woorden zou zeggen dan staat er: ‘God waar bent U nou, let nu even op wat de goddeloze doet en hoe hooghartig die is. Help! Ik kan de vijand niet aan en hij verslindt mij’.
En dan lijkt het ineens of de schrijver van de Psalm zo’n lampje boven zijn hoofd krijgt, zoals in een stripverhaal. Maar het is wel een lampje die langzaam aan gaat zoals bij een lamp met een dimmer erop. Heel langzaam gaat het licht feller branden als je aan de lichtknop draait.
In de Psalm zie je vanaf vers 14 iemand die heel langzaam een overwinningshouding aanneemt. Iemand die zich realiseert dat hij in zijn klacht blind is geweest voor de kracht van God. De schellen vallen van de ogen de persoon gaat steeds meer zijn rug rechten. Er komt kracht in de weerloze mens. De kracht van God word zichtbaar in de mens. Het felle licht maakt zichtbaar dat God wacht op jou totdat je klaar bent met je klacht. Het felle licht helpt je om je uit te strekken in de juiste richting. Je hebt God gevonden die klaar staat om je stevig op je benen te zetten en je Zijn kracht en wijsheid te geven.
Dat is wat ik ieder wens die zich weerloos voelt.
Kijk voorbij de klacht en het gevaar, kijk over je zwakte heen. Daar is je God die jou precies zoveel kracht geeft die nodig is om de vijand die je ervaart te verslaan. Dan wordt je klacht omgezet in kracht.

Exodus 32 : 23 – 32

Exodus 32 : 23 – 32

23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ 32 Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank.

Geen slavenarbeid meer, niet meer gevangen door zijn schoonvader.
Jakob was met zijn gezin nu een vrij man maar … er was nog een hobbel te nemen. Dat was de ruzie met zijn broer. Wil Jakob indruk maken op zijn broer met zijn vermogen of de schuld bij zijn broer afkopen?
En…. Jakob was bezig met Ezau maar dacht er helemaal niet aan dat hij ook God had bedrogen.
Jakob had met list en bedrog niet alleen zijn vader Isaak beschadigd maar ook zijn Hemelse Vader en zichzelf.

En nu lijkt het erop dat het tijd is om Jakob te testen of hij de strijd met God aan durft te gaan, …. en ook hoe hij die strijd aangaat.
In de tekst lezen we dat God, of een engel van God niet perse de sterkste hoeft te zijn. Jakob kan het van de persoon winnen.
We leren hier dat het niet gaat om winnen maar om welke zegen Jakob belangrijk vind. Jakob had veel over gehad om de zegen van Isaak te krijgen. Niet op Gods tijd, geen geduld, niet wachten op Gods tijd, nee…. God een handje helpen kan geen kwaad dachten Rebekka en Jakob.
Maar nu laat God zien dat Jakob de zegen van God nodig. En is Jakob bekeerd? Is hij nu bereid om alles op alles te zetten om DIE zegen te vragen? Jakob vecht en wil kan winnen.
De strijd met De Ander was veel belangrijker dan de strijd met Ezau. Die beide gevechten die wint Jakob omdat hij nederig wordt en vraagt om de zegen. Niet pakken en graaien maar vragen.

Ken jij ook deze strijd om je gelijk te halen? Strijd met mensen om je heen?
In die strijd leren we van Jakob dat we alleen winnen als we onze handen openen en God vragen om onze handen te vullen met Zijn zegen. Niet voor alleen voor onszelf maar om daar ook anderen mee te zegenen.
Ga daarom vandaag op weg met de zegen van God om tot zegen te zijn voor ieder die je tegen komt, ook degene waar je nog een appeltje mee te schillen hebt.

Ontmoetingsdag Kerken met Stip 4 april 2020

UITNODIGING LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG 2020

Beste mensen,

Hierbij sturen we jullie het programma van de ontmoetingsdag van Kerken met Stip, die we al eerder aankondigden.
De ontmoetingsdag zal worden gehouden op

zaterdag 4 april 2020
10.30 uur – 13.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur.
Plaats: Nederlandse Geref. Kerk Hoogstraat 80, te Leerdam
Te bereiken met openbaar vervoer en eigen vervoer. Voor parkeren en route naar de kerk zie bijlage.

Thema: “Wat de rechtspraak niet kan: herstel, vergeving of verzoening, kunnen kerken dat wél?”

Vergeving en verzoening zijn moeilijke thema’s voor gedetineerden en ex-gedetineerden. En zeker ook voor slachtoffers en nabestaanden van misdrijven. Toch zijn vergeving en verzoening heel belangrijk bij herstel van het leven. Het gaat niet alleen maar om het uitzitten van de straf maar ook om herstel van wat in het delict is gebeurt tussen daders, slachtoffers en de samenleving. Dat is meestal niet via de juridische weg op te lossen en ook de hulpverlening is daar niet altijd toe in staat. De vraag is of kerken en pastoraat en vrijwilligers daar een eigen rol in kunnen hebben.

Programma

Sprekers op deze dag zijn:
– mr. Yvo van Kuijck senior raadsheer bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van Forum Levenslang.
– ds Christiaan Donner was 25 jaar gevangenispredikant, is verbonden aan de Lukaskerk in Den Haag en vrijwilliger bij Straatpastoraat.

Opening en welkom (10.30 uur)
Inleiding door mr. Yvo van Kuijck
Korte pauze
Inleiding door ds. Christiaan Donner
Reactie en gesprek met de zaal over inleidingen
Voortzetting in kleine groepjes
Plenaire afsluiting en lunch (12.45 uur)
Afsluiting lunch (13.30 uur)

Wij hopen u te ontmoeten op 4 april 2020. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. (een vrije gift voor de onkosten zijn welkom)

Wilt u zich z.s.m. opgeven bij Hendrine Verkade in verband met de voorbereidingen voor deze dag. kerken.met.stip@gmail.com of telefonisch 06-22472599
Mogelijk ten overvloede: u kunt gasten meenemen zoveel u maar wilt.

Met hartelijke groet en graag tot 4 april,

Jan Eerbeek
Christiaan Donner
Hendrine Verkade

Stem op Kerken met Stip voor de 1e prijs van het Kansfonds Inspiratieprijs

Stem mee voor Kerken met Stip!

 

Kerken met Stip is een landelijk netwerk van 70 kerken die zich inzetten voor herstel van het leven van mensen die vastgelopen zijn.

Kerken met Stip is genomineerd voor de Inspiratieprijs van het KANS fonds.

Binnenkort komt dit op de televisie bij de KRO/NCRV. Kerken met Stip behoort tot de laatste drie en kan de 1e, 2e of 3e prijs winnen (een geldbedrag).

Om hoog te eindigen is uw steun hard nodig. Stem dus op Kerken met Stip! Door te klikken op deze link https://www.kansfonds.nl/kansinspiratieprijs2019/ kunt uw stem uitbrengen.

Drie redenen om uw stem te geven aan Kerken met Stip:

  1. Een nieuw begin voor ex-gedetineerden en hun familie met steun van een kerkgemeenschap.
  2. Het voorkomen van criminaliteit door het scheppen van perspectief.
  3. De geldprijs wordt direct ingezet voor concrete steun aan de doelgroep.

 

www.kerkenmetstip.nl