Voor wie is Entrance2Freedom?

In de naam Entrance2Freedom ligt besloten wat de doelstelling is van dit bedrijf.

Uitgangspunt daarbij is dat niet Entrance2Freedom ‘vrij’ maakt maar alleen kan helpen en ondersteunen in het vinden van de Weg naar vrijheid. Entrance2Freedom wil hierbij God en het Woord van God ter sprake brengen.

De eigenaar van Entrance2Freedom is hbo-theoloog Hendrine. Zij is inzetbaar op vele gebieden bij kerkelijke activiteiten.

Sterke kant daarbij is het werken met mensen aan de onderkant van de samenleving. Zorgzame kerk zijn in een samenleving waar geloof niet vanzelfsprekend is. Hendrine wil met Entrance2Freedom graag de ervaring die zij heeft opgedaan met kerken delen. Bijvoorbeeld het werken met mensen die een detentieverleden hebben. Entrance2Freedom kan kerken ondersteunen bij het werken met mensen aan de onderkant van de samenleving.

Ieder mens komt op een bepaald moment op een kruispunt in zijn/haar leven. Een kruispunt kan bijvoorbeeld een crisissituatie zijn na overlijden van een dierbare of omdat iemand gaat scheiden, een baan verliest enz. Vaak moet je dan (andere) keuzes maken. Als je dan een nieuwe richting wil kiezen welke richting ga je dan? Entrance2Freedom kan in pastorale contacten meedenken om keuzes te maken. Het kan helpen als iemand een tijdje met je meeloopt in een moeilijke periode. Hierbij wil Entrance2Freedom een helpende hand zijn. Dat kan zowel individueel als in groepen.

 

Entrance2Freedom kan gevraagd worden voor:

  • (crisis) pastoraat
  • Ondersteuning en adviezen bij het werken met mensen aan de onderkant van de samenleving
  • Nadenken met kerken over anders kerk-zijn
  • Informatie geven aan kerken die ‘outreachend’ willen zijn
  • Coachen in vernieuwingsprocessen van groepen/kerken
  • Ondersteuning na het tot stand komen van vernieuwingsprocessen en verankering van deze processen
  • Hulp bij conflictsituaties in zowel kerkelijke setting als individueel
  • Catechese geven over diverse Bijbelse onderwerpen voor jong en oud
  • Kerkdiensten
  • Uitvaartdiensten