Wie is Hendrine

Wie ben ik en wat heb ik tot nu toe gedaan.

Graag vertel ik iets over de ‘route’ die ik ben gegaan om theoloog te worden. Hieronder geef ik dit in een verhaal weer en ook in mijn CV kunt u/jij deze ‘route’ terugvinden.

Ik ben Hendrine Verkade, getrouwd en heb twee kinderen en een kleinkind. Toen ik trouwde werkte ik als gezinsverzorgster.

De opleiding hiervoor (MSPO) was veelzijdig en gericht op praktische hulp waarbij ook de geestelijke aspecten meegenomen werden. De combinatie van die twee was wat mij aantrok in de studie en het werk.

Toch had ik al snel geen voldoening meer in het werk als gezinsverzorgster en besloot ik maatschappelijk werk te gaan studeren. Daar is het echter nooit van gekomen want ik leerde mijn huidige man kennen en toen waren er andere dingen die mijn belangstelling hadden ;-).

Nadat ik getrouwd ben en onze dochter was geboren wilde ik nieuwe dingen gaan leren.

Opleidingen:

Ik begon met een cursus WP 51. Gevolgd door een certificaat Mavo Wiskunde, Basis Kennis Boekhouden en Praktijk Diploma Boekhouden. Voor al deze onderdelen haalde ik redelijk makkelijk goede cijfers en dat was voor mij toch wel verrassend omdat ik altijd het idee had dat ik niet goed kon leren. En ik kan vertellen dat dit een stimulans is geweest om door te gaan. Ik heb daarna jaren gewerkt op de boekhouding van een aannemersbedrijf.

Ondertussen deed ik veel vrijwilligerswerk in de kerkelijke gemeentes waar ik lid van ben. Catechisatie geven. Jongeren werkers werven en toerusten. In de medenzeggenschapsraad en het bestuur van de basisschool meedraaien. Dit bleek een goede basis voor mijn leergierigheid want ik bleef al die jaren zoeken en kijken naar mogelijkheden om me ook verder te ontwikkelen in het geloofsleven.

Ik volgde diverse cursussen zoals De Grote Opdrachtschool van Agape en deed mee aan creatieve workshops/cursussen die met het geloof te maken hadden.

Mijn start theologie:

En toen kwam het moment dat ik minder wilde gaan werken om de opleiding HBO theologie te gaan doen in Ede. Ik zocht een baan waarbij ik dit kon realiseren en daarin heb ik veel bevestigingen gekregen.

Mooi voorbeeld hiervan wil ik graag vertellen.

Het bleek dat ik niet de goede papieren had en moest toelatingsexamen doen. De twijfel sloeg op dat moment toe omdat ik begon te twijfelen of ik het allemaal wel zou kunnen. Het is een hele stap om een HBO te gaan doen als er altijd is gezegd dat je niet goed kunt leren. Ik heb toen besloten om in korte tijd het toelatingsexamen te gaan doen. Als ik dit in korte tijd zou kunnen halen leek mij dat een goede test om te weten of ik het niveau aan zou kunnen.

Toen ik terugreed na het laatste examenonderdeel heb ik aan God om een Gideon ervaring gevraagd. “Here, het zou voor mij een bevestiging zijn als ik alles in één keer haal. Als U wilt dat ik deze opleiding ga doen, wilt U me dat dan laten weten en mag ik alles in een keer halen? Niet dat ik het makkelijk wil hebben, dat hoeft heus niet, maar ik wil zo graag bevestiging”. Nadat ik dit had gebeden verscheen de regenboog in de lucht. Dat was een teken dat mij meteen rust gaf.

Ik kan nu zeggen dat God heel goed luistert naar gebeden en ze ook verhoort. Ik heb alles in één keer gehaald maar tegelijk brak er ook een hele zware tijd aan waarin overlijdens en ziektes in mijn omgeving voorkwamen en bovendien bleef de vraag ook steeds aan mij knagen ‘kan jij wel de HBO aan?’

Kort gezegd was het een hele mooie en waardevolle tijd maar ook erg zwaar.

Toch bleven de bevestigingen ook komen. Zo kreeg ik een prachtige stageplaats in de gevangenis in Zoetermeer. Voor deze stage kreeg ik ook een goede waardering en daarna voor mijn scriptie t.b.v. Prison Alpha nog een keer. Het is vijf jaar lang heel hard werken geweest en vooral de moeite waard gebleken. Ik heb mogen ontdekken wat ik kon, dat God werkelijk mijn steun en toeverlaat is en heel veel lieve mensen om me heen die in me bleven geloven.

Nu ben ik inmiddels zelfstandig kerkelijk werker met als doel de kerken te helpen en ondersteunen in het werken met mensen aan de onderkant van de samenleving.

Daarbij is voor mij Mattheus 25 : 31-46 heel belangrijk als uitgangspunt. Om een beetje een beeld te geven van wat ik nu doe verwijs ik graag naar het onderdeel CV. Daarin is te zien wat ik als zelfstandig kerkelijk werker kan betekenen als kerken een (tijdelijk) kracht nodig hebben voor diverse werkzaamheden.