Ontmoetingsdag Kerken met Stip 4 april 2020

UITNODIGING LANDELIJKE ONTMOETINGSDAG 2020

Beste mensen,

Hierbij sturen we jullie het programma van de ontmoetingsdag van Kerken met Stip, die we al eerder aankondigden.
De ontmoetingsdag zal worden gehouden op

zaterdag 4 april 2020
10.30 uur – 13.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur.
Plaats: Nederlandse Geref. Kerk Hoogstraat 80, te Leerdam
Te bereiken met openbaar vervoer en eigen vervoer. Voor parkeren en route naar de kerk zie bijlage.

Thema: “Wat de rechtspraak niet kan: herstel, vergeving of verzoening, kunnen kerken dat wél?”

Vergeving en verzoening zijn moeilijke thema’s voor gedetineerden en ex-gedetineerden. En zeker ook voor slachtoffers en nabestaanden van misdrijven. Toch zijn vergeving en verzoening heel belangrijk bij herstel van het leven. Het gaat niet alleen maar om het uitzitten van de straf maar ook om herstel van wat in het delict is gebeurt tussen daders, slachtoffers en de samenleving. Dat is meestal niet via de juridische weg op te lossen en ook de hulpverlening is daar niet altijd toe in staat. De vraag is of kerken en pastoraat en vrijwilligers daar een eigen rol in kunnen hebben.

Programma

Sprekers op deze dag zijn:
– mr. Yvo van Kuijck senior raadsheer bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en voorzitter van Forum Levenslang.
– ds Christiaan Donner was 25 jaar gevangenispredikant, is verbonden aan de Lukaskerk in Den Haag en vrijwilliger bij Straatpastoraat.

Opening en welkom (10.30 uur)
Inleiding door mr. Yvo van Kuijck
Korte pauze
Inleiding door ds. Christiaan Donner
Reactie en gesprek met de zaal over inleidingen
Voortzetting in kleine groepjes
Plenaire afsluiting en lunch (12.45 uur)
Afsluiting lunch (13.30 uur)

Wij hopen u te ontmoeten op 4 april 2020. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. (een vrije gift voor de onkosten zijn welkom)

Wilt u zich z.s.m. opgeven bij Hendrine Verkade in verband met de voorbereidingen voor deze dag. kerken.met.stip@gmail.com of telefonisch 06-22472599
Mogelijk ten overvloede: u kunt gasten meenemen zoveel u maar wilt.

Met hartelijke groet en graag tot 4 april,

Jan Eerbeek
Christiaan Donner
Hendrine Verkade